29 lipca – Wspomnienie Św. Marty

Aktualności

Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje jedno ze spotkań ( Łk 10,38-42). Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, pisząc o wskrzeszeniu Łazarza. Wyznała ona wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego ( J 11,1-45 ). Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta ( J 12,1-11 ).

Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy wylądowali bezpiecznie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz został pierwszym biskupem tego miasta. Marta założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni.

Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów.